บริษัท เก้าเจริญภูมิ ทำการเทคอนกรีตพื้นที่ 400 ตารางเมตร มูลค่า 100,000 บาท
ให้แก่ โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล)

มอบทุนการศึกษาเนื่องในวันเด็กปี 2562 จำนวน 59 ทุน

ทีมงานเก้าเจริญภูมิ นำเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดพระยาสุเรนทร์